CONTACT US联系我们

   联系人:王经理

   微电:13601168906

   电话:010-60270517

   邮箱:huojia668@126.com

   地址:北京市丰台区万丰路29号院
               1号楼一楼109

   加工厂:北京市大兴区黄村镇芦城开
               发区前辛庄

   联系人:王经理
   微电:13601168906
   电话:010-60270517
   邮箱:huojia668@126.com
   地址:北京市丰台区万丰路29号院1号楼一楼109
   加工厂:北京市大兴区黄村镇芦城开发区前辛庄